Wat zijn de belangrijkste oorzaken van een faillisement?

Blog 16 november 2019 door Xylander Kroon

Onderstaand overzicht komt van Businesscompleet.nl. Er zijn veel verschillende onderzoeken en die zullen op details afwijken. De volgorde van de oorzaken zullen per jaar wellicht een beetje veranderen, maar in de regel vind je dezelfde oorzaken terugkomen. Waarom gaan bedrijven failliet?

  1. Wanbeleid en slecht management
  2. Onvoldoende kapitaal
  3. Onrealistische plannen
  4. Wanbetaling of faillissement van de klant. Schattingen geven aan dat 25% van de faillissementen, wanbetaling de oorzaak is.
  5. Slechte economie
  6. Vraaguitval en omzetdaling
  7. Minder snel krediet
  8. Veranderende markt en concurrentie
  9. Brand, ongevallen en ziekte

Zowel slecht management, onvoldoende kapitaal, wanbetaling maar ook minder snel krediet, dus ongeveer de helft van de oorzaken hebben te maken met de financiële positie van het bedrijf en dat heeft een directe impact op de cash flow positie. Veel gehoorde uitspraken van directeuren zijn ook ‘mijn kanten betaalden te laat’ of ‘mijn klanten hebben betalingsproblemen en daarom heb ik ze ook’.

Ik vind dat grote onzin! Ze betalen niet laat, maar jij laat je te laat betalen. Je hebt je eigen proces onvoldoende scherp en duidelijk gemaakt aan je klanten dat ze jouw later kunnen betalen. Waarom wordt (bijna) altijd de belastingdienst op tijd betaald? Waarom moet je benzine direct betalen bij de pomp en zorgt een goede barman er voor dat je netjes betaald voordat je ’s avonds weer naar huis gaat? Denk daar maar eens over na, en zoek dan naar manieren om zelf ook sneller betaald te krijgen.
Mijn eerste en volgens mij de belangrijkste aanbeveling is om eerst inzichtelijk te maken hoe je er als bedrijf financieel voorstaat. Wat is de debiteurenstand? In hoogte (euro’s) maar ook in percentage van je (jaar-) omzet.

Daarna analyseer je wat de gemiddelde betalingstermijn is. Hoeveel is dit in dagen en bereken je welk percentage van je klanten betaalt na de uiterste betalingstermijn.
Met deze ratio’s maak je een actie plan. In mijn geval was dit als volgt:

Op basis van de inventarisatie hebben we uitdagende targets opgesteld en een actieplan uitgewerkt.

Doelstelling 1 was het openstaande saldo naar beneden halen. Binnen 6 maanden waren we al enorm op de goede weg. Het enige dat we deden was gestructureerd herinneringsmails versturen de dag nadat de betalingstermijn afgelopen was. Dit hadden we volledig geautomatiseerd. De simpele aankondiging dat er 15% op de factuur zou komen indien niet na 8 dagen betaald zou worden, heeft de achterstand fors naar beneden gebracht.

In de zomer haalden we een truckje uit. De betalingstermijn brachten we van 30 naar 15 dagen. Daardoor daalde de gemiddelde betalingstermijn spectaculair. Het grootste deel van de nieuwe klanten betaalden netjes binnen 15 dagen.

Bij het verlengen van abonnementen ging het in het begin niet zo goed, maar ook daar was vrij snel vooruitgang te boeken. Met de factuur voor de verlenging gaven we aan dat de prijsverhoging laag was gehouden maar dat dit alleen was te realiseren door een kortere betalingstermijn aan te houden. Op een enkel bedrijf en gemeenten na ging dit erg voorspoedig. Ook had men de optie om binnen 30 dagen te betalen. Dan moest men wel €25 extra betalen. Tot onze niet geringe verbazing was er een aantal klanten die dit aangaven te willen doen en heeft ook netjes de extra kosten betaald.

 

Terug naar Blog