Wat zijn de wettelijke betalingstermijnen?

Blog 7 december 2018 door Xylander Kroon

Het is wel mooi dat je zelf kunt bepalen wanneer je betaald wil worden, maar gelden er eigenlijk wettelijke termijnen? En is er nog onderscheid te maken tussen Business to Bussiness of als je je alleen zaken doet met overheden? In dit hoofdstuk leer je wat de overheid hierover heeft bepaald.

De Nederlandse overheid heeft per 1 juli 2017 een wet aangenomen dat richtlijnen geeft voor de betalingstermijn. Er is echter geen wettelijke minimum betalingstermijn. Je kunt dus als bedrijf vastleggen dat je binnen 8 dagen betaald wil worden, het moment van levering of zelfs 3 weken voordat er geleverd wordt. Er zijn wel wettelijke maximum betalingstermijnen vastgelegd die verschillen per klanttypen.

Business to Business

  1. Als er contractueel niets is geregeld, dan moet de factuur uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur worden betaald.
  2. In de overeenkomst tussen partijen mag een langere betalingstermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken. Let op: als de factuur na 30 dagen wordt betaald dan is van rechtswege een wettelijke handelsrente van 8% per jaar verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt. Deze regeling is per 1 juli 2018 definitief van kracht.
  3. Een betalingstermijn langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is. Ook dan kun je aanspraak maken op de wettelijke rente.

 

Dit is de wet zoals het op papier staat. In de praktijk wordt dit nogal eens met voeten getreden. Zeer grote bedrijven leggen vaak bij hun inkoopsvoorwaarden op dat er pas betaald wordt 90 of 120 dagen na levering. Ook komt het voor dat bedrijven aangeven dat er betaald wordt 30 dagen nadat de klant de producten heeft doorverkocht. Op dat moment heb je jouw producten feitelijk in consignatie gegeven.

TIP: Ga nooit akkoord met inkoopsvoorwaarden voordat je dit goed hebt doorgenomen. Vaak staan hier betalingstermijnen in die wettelijk niet zijn toegestaan maar die eenzijdig worden afgedwongen.

 

Business to Consumer

Bij een overeenkomst met consumenten wordt meestal een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd. Uiteraard mag je hiervan afwijken, mits dit redelijk is. Na de 14 dagen mag er een zogenoemde 14-dagen brief worden verstuurd. Bij deze eerste brief mogen nog geen extra kosten worden doorbelast.

 

Bedrijven en overheden

Uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur moet worden betaald. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk. De Rijksoverheid gebruikt als inkoop- en leveringsvoorwaarden de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI-2016), de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV-2016) en de Algemene Rijksvoorwaarden bij ITovereenkomsten (ARBIT-2016).

TIP: zorg ervoor dat je, bij het aanvaarden van een overheidsopdracht, dat je alle relevante informatie hebt om een correcte factuur te versturen. Soms heb je een opdrachtnummer nodig die tijd kost om te achterhalen.

 

Terug naar Blog