Samenvatting voor superdrukke mensen

1 maart 2019

Debiteurenbeheer is een noodzakelijk kwaad voor elk bedrijf dat financieel niet onderuit wil zakken. Zorg dus dat je de klanten goed opvoed. Vertel je nieuwe klant bij de eerste opdracht dat hij precies weet wanneer hij de factuur kan verwachten en wanneer hij betalen moet.

Een kwart van alle bedrijven gaat failliet omdat de klanten te laat de rekeningen betalen. Feitelijk ben je dan bank geweest van je klanten, zonder goede dekking. Zorg er dus voor dat jouw klant de factuur op tijd betaalt. Waaraan moet het proces voldoen om dit te realiseren?

Lees meer: Samenvatting voor superdrukke mensen

 

Factuur aan laag geletterden

22 februari 2019

Dit is een blog dat ik schrijf naar aanleiding van een item op het NOS journaal van vorig jaar (22 april 2018). Daarin werd aangegeven dat uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat ruim 50% van de consumenten de brieven van incassobureaus niet begrijpt. In Nederland zijn ongeveer 18% laaggeletterden en het aandeel van deze mensen die te maken krijgen met betalingsachterstanden is heel hoog. Vaak niet omdat ze het niet willen betalen, maar omdat ze de facturen of de herinneringsbrieven niet begrijpen.

Lees meer: Factuur aan laag geletterden

Wat is de wet incassokosten (WIK)?

15 februari 2019

De Wet Incassokosten (WIK) is per 1 juli 2012 in werking getreden. Tot 2012 kon elk incassobureau zelf bepalen hoeveel incassokosten worden doorberekend en ook welke andere kosten doorbelast wordt aan de niet betalende klant. Dat is sinds de invoering van deze wet niet meer toegestaan. Deze wet regelt nu dwingend hoe de incassoprocedure er uit ziet en welke kosten kunnen worden doorbelast. En dat was wel nodig want programma’s als Kassa hadden regelmatig reportages over malafide incassobureaus die consumenten en bedrijven een forse poot uitdraaiden.

Lees meer: Wat is de wet incassokosten (WIK)

 

Wat kost het debiteurenbeheer?

8 februari 2019

Als wordt gedacht aan de kosten van debiteurenbeheer wordt vaak alleen maar gedacht aan de medewerker bezig is met het versturen van rekeningen, herinneringsmails en het aansturen van het incassobureau. Maar de kosten zijn feitelijk nog veel hoger. In de regel wordt ongeveer 2% van de facturen niet betaald. Dat kan zijn door faillissement van de opdrachtgever, of omdat een juridische procedure niet opweegt tegen de mogelijke opbrengsten. Per branche kunnen er verschillen zijn maar over het algemeen kloppen onderstaande getallen redelijk. De kosten van niet betalen dien je wel mee te nemen. Ook de rente vergoeding moet worden meegerekend.

Lees meer: Wat kost het debiteurenbeheer?

Wanneer schakel je een advocaat of incassobureau in?

1 februari 2019

Je hebt er alles aan gedaan. De klant gebeld, gemaild, brieven gestuurd, afspraken gemaakt, maar de debiteur houdt zich niet aan de afspraak. Inmiddels ben je al gestopt met de dienstverlening maar er ligt nog een hoge factuur te wachten op betaling. Dan heb je de afweging om deze factuur af te schrijven (denk er aan om de BTW terug te vragen) of om door te zetten. Deze afweging is afhankelijk van een aantal zaken. Hoe hoog is de factuur, en hoe goed is de documentatie. Als de factuur hoog genoeg is en de klant heeft geen goede redenen om de factuur niet te betalen, dan moet je doorpakken. Je hebt dan de keuze om een incassobureau in te schakelen of een advocaat. Met een eenvoudige zoekopdracht op Google vind je vele tientallen incassobureaus of advocaten die je helpen kunnen met het innen van je facturen.

Lees meer: Wanneer schakel je een advocaat of een incassobureau in?

Wat kun je doen tegen late betalers?

25 januari 2019

Wat kun je doen tegen late betalers? Er zijn eigenlijk twee oplossingen:

Toeslag of korting op de factuur

Je kunt de klant een opslag doorberekenen voor een langer betalingstermijn. Gebruikelijk is om 2 tot 5% boven op de rekening te zetten. Veel positiever is om het om te draaien. Niemand betaalt graag te veel. Een korting ontvangen is veel leuker. Geef 2% of 5% korting voor direct betalen of voor een betaling binnen 7 dagen.

Factoring

Factoring is een manier om werkkapitaal te genereren…

Lees meer: Wat kun je doen tegen late betalers?

Voorbeelden van herinneringsmails

18 januari 2019

De volgende voorbeelden zijn te vinden op de website www.tuxx.nl.

VOORBEELD 1
Geachte mevrouw Van Driel,

Volgens onze administratie hebben wij nog geen betaling van factuurnummer 3581 mogen ontvangen. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen over te maken op onze rekening NL66 RABO 0123 4567 89 onder vermelding van uw klantnummer en het factuurnummer.

Heeft u vragen over de factuur of bent u van mening dat deze ten onrechte is verstuurd, neem dan contact op met ondergetekende. Wij hebben een kopie van de betreffende factuur meegestuurd.

Lees meer: Voorbeelden van herinneringsmails

 

Waaraan voldoet een goede herinneringsmail?

11 januari 2019

Wanneer je een aanmaning verstuurt , dan is een brief of email vaak de meest logische optie. Het effect van een sterk opgebouwde, persoonlijke aanmaning is vele malen groter dan een standaard bericht. Hoe ziet zo’n effectief mogelijke herinnering er uit? Welke boodschap zet debiteuren aan tot betalen? Hoe geef je duidelijk alle gegevens en wordt overbodige ballast in betalingsherinnering vermeden? Hieronder een aantal tips om waaraan een goede eerste herinneringsmail dient te voldoen:

Lees meer: Waaraan voldoet een goede herinneringsmail?

Aan welke eisen moet een factuur voldoen?

4 januari 2019

1. Jouw bedrijfsnaam en het volledige adres

De naam op de factuur moet wel de juridische naam zijn. Zorg dat deze naam bekend is bij je klant. Dat klinkt gek maar er zijn voldoende bedrijven die de facturen vanuit een moederbedrijf versturen waarvan de naam volledig onbekend is bij de afnemers. Je moet het feitelijke vestigingsadres vermelden. Alleen het postadres is niet voldoende. Denk even aan de vele spookfacturen die worden verstuurd. Registraties in niet bestaande bedrijfshandboeken of advertenties in niet bestaande kranten. Terecht dat mensen voorzichtiger zijn met het betalen van een factuur die men niet vertrouwt.

Lees meer: Aan welke eisen moet een factuur voldoen?

Tien + 2 tips voor een goede factuur

14 december 2018

Op installatie.nl vond ik 10 tips waardoor het makkelijker wordt om een factuur te innen. Het is niet verbazingwekkend dat juist in de bouw en installatiesector veel geklaagd wordt over de facturen. Onduidelijke rekeningen, een hoge post onvoorzien en slechte omschrijvingen. Daarom geef ik de 10 tips weer. In welke branche u ook werkzaam bent, u zult altijd een aantal van deze tips kunnen gebruiken…

Lees meer: Tien + 2 tips voor een goede factuur

Wat zijn de wettelijke betalingstermijnen?

7 december 2018

Het is wel mooi dat je zelf kunt bepalen wanneer je betaald wil worden, maar gelden er eigenlijk wettelijke termijnen? En is er nog onderscheid te maken tussen Business to Bussiness of als je je alleen zaken doet met overheden? In dit hoofdstuk leer je wat de overheid hierover heeft bepaald.

Lees meer: Wat zijn de wettelijke betalingstermijnen?

Wat is het ideale debiteurenproces?

30 november 2018

In dit blog beschrijf ik het ideale debiteurenproces. Een proces waarbij je na geleverde arbeid ook wordt betaald voor je diensten of producten. Daarvoor heb je een aantal stappen te nemen. Je kunt al deze stap voor stap implementeren, maar belangrijker is dat als je veel zaken al hebt geïmplementeerd, ze periodiek nog eens goed tegen het licht te houden. Wat kan nog beter of efficiënter. De ervaring is dat het ideale proces altijd beter kan. De omstandigheden, de wetgeving en de klanten veranderen.

Lees meer: Wat is het ideale debiteurenproces?

Hoe zorg je ervoor dat je klant betaalt?

23 november 2018

Waarom betalen klanten niet? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Niemand wil toch te boek staan als slechte betaler? Het is slecht voor je imago als bedrijf. Dus geen enkel bedrijf wil laat betalen voor de lol. Daarom is het van belang om deze vraag te beantwoorden. Het antwoord bepaalt wat het vervolg is en hoe je vanuit je proces moet reageren.

Lees meer: Hoe zorg je ervoor dat je klant betaalt?

Wat zijn de voordelen van een goed debiteurenbeheer?

16 november 2018

Zoals in de inleiding al beschreven, debiteurenbeheer is niet sexy en voor de buitenwereld lijkt het alsof het alleen maar een kostenpost is. Toch is dat niet zo. Met debiteurenbeheer is geld te verdienen. Hieronder de voordelen van een goed debiteurenbeheer.

Lees meer: Wat zijn de voordelen van een goed debiteurenbeheer?

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van een faillisement?

9 november 2019

Onderstaand overzicht komt van Businesscompleet.nl. Er zijn veel verschillende onderzoeken en die zullen op details afwijken. De volgorde van de oorzaken zullen per jaar wellicht een beetje veranderen, maar in de regel vind je dezelfde oorzaken terugkomen. Waarom gaan bedrijven failliet?

Lees meer: Wat zijn de belangrijkste oorzaken van een faillisement?