Privacy statement Debiteurnet

Privacy statement Debiteurnet

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze Website en in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarvoor een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit beleid houdt onder meer in dat wij persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, vertrouwelijk behandelen. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens
Je gegevens worden verwerkt door:
Debiteurnet BV
Stadsring 250, 3811 HS Amersfoort
Kamer van Koophandel: 58977732.
“Website” heeft betrekking op een van de volgende websites:
• debiteurnet.nl
• www.debiteurnet.nl
• https://www.debiteurnet.nl
• https://mijn.debiteurnet.nl

 

Persoonsgegevens
“Persoonsgegevens”: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Juridische informatie
Debiteurnet BV
Stadsring 250
3811 HS Amersfoort
Kamer van Koophandel: 58977732.
Hosting provider
Yourhosting
Ceintuurbaan 28
8024 AA Zwolle

Je hebt recht op toegang, wijziging, correctie van je persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met support@debiteurnet.nl.

Verzamelde informatie, doel, gebruik en verwerking van persoonsgegevens
Debiteurnet.nl verzamelt gegevens voor de uitvoering van haar diensten.

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer:
• je een account aanmaakt op de Website
• je op de Website vraagt om informatie
• je een bestelling plaatst op de Website of via een ander medium
• je een ebook download
• je contact opneemt met de klantenservice van Debiteurnet.nl
• je een direct zichtbare tekst op een van de Websites plaatst
Onderstaande persoonsgegevens worden door Debiteurnet verwerkt:

DOEL
Aard van de gegevens
Beheer van persoonlijke ruimtes (account)
Voor- en achternaam
Pseudoniem, e-mailadres en IP-adres

Beheer en controle van abonnementen

Voor- en achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Bedrijfsgegevens
Interne bewerkingscode cliënten identificatie procedures
IP-adres
Gegevens met betrekking tot transacties: transactienummer, omschrijving, inschrijving, de gekochte goederen of diensten

Beheer van nieuwsbrieven en gratis lidmaatschappen
Informatie over producten, diensten en aanbiedingen

Voor- en achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Bedrijfsgegevens
interne bewerkingscode cliënten identificatie procedures
IP-adres

Hosting gegevens
Alle verzamelde en verwerkte data wordt door ons gehost in de Europese Unie. Echter, als een onderaannemer van ons buiten de Europese Unie is gevestigd, nemen we als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens alle nodige maatregelen om de beveiliging van de gegevens van onze klanten te garanderen.

Als je de bestemming van je gegevens wilt achterhalen, neem dan contact met ons op via e-mail: support@debiteurnet.nl

Bankgegevens
Bankgegevens worden door Debiteurnet.nl beheert.

Bestemming van de verzamelde gegevens
De verzamelde gegevens kunnen binnen alle dochterondernemingen van ons worden overgedragen. Deze kunnen ook worden doorgegeven aan derden als dat essentieel is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en onze leden (bijvoorbeeld levering van producten per post).

Bewaartermijn
De gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Inzage, correctie en recht van verzet
Je hebt recht op toegang, wijziging, correctie van je persoonsgegevens (artikel 33 en 34 Wbp). Neem hiervoor contact op met debiteurnet.nl via support@debiteurnet.nl.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om te bepalen wat er met je persoonsgegevens gebeurt na je overlijden. Voor meer informatie over het onderwerp, kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Tot slot heb je het recht je persoonsgegevens over te dragen. Dit recht is van toepassing op dezelfde manier als het recht op toegang en rectificatie.

Wachtwoord
Elke gebruikersnaam en elk wachtwoord is uniek en staat exclusief ter beschikking aan de persoon die ze creëert. Om beveiliging van de gegevens te garanderen is het belangrijk om de volgende elementaire voorzorgsmaatregelen te nemen:
• we bevelen aan dat je wachtwoord meer dan 12 tekens bevat en ten minste gebruik maakt van 1 of meer hoofdletters, cijfers, leestekens en/of speciale karakters
• het wachtwoord mag niet worden gekoppeld aan een deel van je leven
• elk account moet een eigen wachtwoord hebben

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze Websites als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze Websites speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze Websites bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze Websites accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Welke cookies gebruiken wij?
Wij maken gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via analytische cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze Website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze Websites. We kunnen niet zien wie onze Websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. Daarnaast worden er functionele cookies zoals sessie- en login cookies geplaatst voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. Dit is voor intern gebruik om het gebruik van onze dienstverlening te verbeteren.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen op deze Website worden gepubliceerd.